Waarom in studieverband

Het implantaat en de techniek zijn goedgekeurd door de bevoegde instanties, dit betekend dat er veel is uitgezocht over dit implantaat. Het is dan ook veilig bevonden en mag in de reguliere behandeling gebruikt worden. Wij zijn echter van mening dat het bij innovatieve technieken juist alle uitkomsten goed gedocementeerd moeten worden. Dit kan juist door dit soort belangrijke innovaties in een multicenter trial te evalueren door alle resultaten kritisch te evalueren. U krijgt als patient de topzorg die U van ons gewend bent, en ondertussen gaan wij verder om de zorg in de toekomst nog beter te maken.