Late Reconstructie

De gangbare behandeling voor instabilteit veroorzaakt door kruisbandletsels is een late reconstructie. Dit houdt in dat na het ongeval eerst een periode van fysiotherapie volgt waarbij er wordt beoordeeld of er instabiliteit is, bij persisterende instabiliteit wordt er dus pas in een later stadium een reconstructie van de kruisband verricht met pezen die elders vandaan gehaald worden.