Over de website

Deze website is ontworpen door Haverkamp Solutions BV in opdracht van de Onderzoekers van de ligamys studie om de patienten zo goed mogelijk te informeren over de techniek van kruisband hechten. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Haverkamp Solutions BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Haverkamp Solutions BV via de e-mail of de website van Ligamys is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.